Ενημερώθηκε 20/10/02 :  20/10/02 :  Νέα συνέδρια , Νέες παρουσιάσεις , Δείτε τα περιεχόμενα του νέου βιβλίου του Π.Μέγα και φυσικά μην ξεχάσετε να απαντήσετε στο καινούργιο quiz καθώς και να δείτε την απάντηση του προηγούμενου.Επίσης μπορείτε να δείτε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το έτος 2002-2003
  Updated  20/10/02 :  Calendar , Presentations and don't forget to answer our new quiz .You can  also see the answer of the September quiz.


                                        ©2001-2002 ORTHOPAEDIC CLINIC OF PATRAS UNIVERSITY.
                                                     All rights reserved.

                                       visitors since July 2002